PhDr. Jana Koptíková

Externí lektor na ZČU v Plzni, Fakulta zdravotnických studií.

Ošetřovatelská péče o vybrané vstupy PICC, MIDLINE, CŽK a PŽK – certifikovaný kurz.

XI. Celostátní konference paliativní medicíny v Olomouci

PhDr. Jana Koptíková

Specifická ošetřovatelská péče o stomie.

Právní předpisy v ošetřovatelství.

Interní auditor pro zařízení poskytující ošetřovatelskou péči.

PhDr. Jana Koptíková

Specializační vzdělávání anesteziologické a intenzivní péče.

Rigorózní zkouška v oboru ošetřovatelství.