PhDr. Jana Koptíková

Specifická ošetřovatelská péče o stomie.

Právní předpisy v ošetřovatelství.

Interní auditor pro zařízení poskytující ošetřovatelskou péči.

PhDr. Jana Koptíková

Specializační vzdělávání anesteziologické a intenzivní péče.

Rigorózní zkouška v oboru ošetřovatelství.