• Připravujeme o podzimu také spuštění domácí ošetřovatelské péče.
 • Nově v nabídce: Antidekubitární matrace k pronájmu
 • OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ BEZPLATNÉHO PORADENSTVÍ
  pro občany města Nýřany a jeho přilehlé okolí.
  Bezplatné poradenství bude zahájeno 1. března 2019
  Bezplatné poradenství bude provozováno v kancelářských prostorech na adrese:
  Masarykovo nám. 447, 330 23 Nýřany,
  1. Patro – PhDr. Koptíková Jana
  a to každou středu od 9,00 – 11,30 hodin.

  Občané se mohou na nás obracet v tento vymezený čas a to v oblasti naší působnosti:
  - Poradenství v péči o nemocné
  - Ošetřování v domácím prostředí
  - Ošetřovatelství
  - Postupy při pečování o ošetřování
  - Specifické přístupy k nemocným s různým typem postižení, nemoci
  - Zvládání stresu při pečování
  - Správné využívání dostupných pomůcek při péči
  - Preventivně výchovné činnosti v primární péči
  - Základní poradenství v sociální oblasti
  - Nemocné dítě v rodině a dopad na celou rodinu