Provádíme poradenskou a konzultační činnost, dále zaučení rodiny v postupech ošetřovatelských úkonů, polohování a správné využívání pomůcek.

Poradíme, zaučíme, pohlídáme a pomůžeme, než najdeme vhodnou pomoc pro spolupráci trvalejšího charakteru.

Dále nabízíme hlídací péči nepravidelného charakteru zaměřenou na osoby se specifickými potřebami při péči – autisté, mentální postižení, Parkinsonova nemoc, Alzheimerova choroba, děti a dětští klienti v době nemoci – provádí pouze školený zdravotnický personál.

Provozujeme půjčovnu monitorů dechu novorozencům, kojenecké váhy, antidekubitní matrace s kompresorem.